Genealogy

Chan Lineage

“Saya percaya bahwa Buddhis Chan yang berkembang di Tiongkok adalah intisari dari pesan Buddha.”

- Dharmācārya Shengyen

Pendiri dan penemu Chan adalah Sakyamunī Buddha. Silsilah Chan merupakan silsilah ajaran yang tidak terputus sama sekali semenjak Buddha Sakyamunī hingga Dharmācārya Shengyen.  Daftar nama para pewaris ajaran dari Buddha ke Bodhidharma hingga Huineng merupakan ācārya-paramparā yang berasal dari tradisi Sarvāstivāda-Yogācāra. Keabsahannya disebutkan baik dalam sumber Sanskrit seperti Aśokāvadāna (Divyāvadāna), Sarvāstivāda-vinaya, Mahāmāyā-sūtra, Dharmatrāta-Dhyāna Sūtra  dan Aśokāraja Sūtra maupun sumber Mandarin seperti Fu Fazang zhuan (付法藏傳), Chu Sanzang Jiji (出三藏記集),  Liuzu Tanjing (六祖壇經), Lidai Fabao Ji (曆代法寶記), Jingde Chuandeng Lu (景德傳燈錄) dan Baolin Zhuan (寶林傳).

Usai pembabaran Saddharmapuṇḍarīka Sūtra menjelang parinirvana-Nya, Buddha mentransmisikan Dharma pada Mahākāśyapa satu Dharma yang terunggul yang tak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Kala itu Buddha mengangkat sekuntum bunga teratai tanpa berbicara sepatah katapun dan hanya Mahākāśyapa yang mengerti hingga senyum merekah di wajahnya. Kisah ini berasal dari Brahma-pariprccha Sūtra dan bunga yang dimaksud adalah teratai saddharmapuṇḍarīka (妙法蓮) – ajaran paripurna Buddha. Bodhidharma membawa ajaran ini ke Tiongkok yang belakangan dikenal dengan nama silsilah Chan atau Zen.

 1. Transmisi para Buddha Asal dan Bhadrakalpā hingga Sakyamunī
  1. Mahāvairocana (Adi Buddha)
  2. Vipaśyin
  3. Śikhin
  4. Visvabhū
  5. Krakucchanda
  6. Kanakamuni
  7. Kāśyapa
  8. Sakyamunī

   

 2. Transmisi para ācārya India hingga ke Tiongkok
  1. 摩訶迦葉 Mahākāśyapa (Mahakassapa)
  2. 阿難 Ananda
  3. 末田提 Madhyantika (Majjhantika) dan 商那和修 Sanavasa (Sonaka)
  1. 優波毱多 Upagupta (Upagutta)
  2. 提多迦 Drthaka
  3. 彌遮迦 Micchaka / Misaka
  4. 婆須密 Vasumitra
  5. 佛陀難提 Buddhanandi
  6. 佛陀蜜多 Buddhamitra
  7. 脅尊者 Parsva
  8. 富那耶舍 Punyayasas / Purna
  9. 馬鳴大士 Bodhisattva Asvaghosa
  10. 迦毘摩羅 Mahanaga Kapimala (Amrta)
  11. 龍樹尊者 Bodhisattva Nagarjuna
  12. 迦那提婆 Kanadeva / Aryadeva
  13. 羅睺羅多 Rahulata / Rahulabhadra
  14. 僧伽難提 Sanghanandi / Sanghananda
  15. 伽耶舍多 Ghalasa / Gayasata (Sanghayasas)
  16. 鳩摩羅多 Kumaralata
  17. 闍夜多 Jayata
  18. 婆修槃頭 Vasubandhu
  19. 摩奴羅 Manura (Manorhita/Manorhata)
  20. 鶴勒那 Haklenayasas (Hakalikayasas)
  21. 師子比丘 Simhabodhiputra
  22. 婆舍斯多 Vasiastia (Bhasyasiddha)
  23. 不如密多 Punyamitra / Subhamitra (Prajnamitra/Visvamitra)
  24. 般若多羅 Prajnatara / Punyatara
  25. 菩提達摩 Bodhidharmatrata (印度第二十八祖中國初祖)
  26. 神光慧可 Shenguang Huike (487-593)
  27. 鑑智僧璨 Jianzhi Sengcan (d.606)
  28. 雙峰道信 Shuanfeng Daoxin (580-651)
  29. 黃梅弘忍 Huangmei Hongren (602-675)
  30. 曹溪慧能 Caoxi Huineng (638-713)

   

 3. Transmisi Linji dari Dharmācārya Shengyen
  1. 曹溪慧能 Caoxi Huineng (638-713)
  2. 南嶽懷讓 Nanyue Huairang (677-744)
  3. 馬祖道一 Mazu Daoyi (709-788)
  4. 百丈懷海 Baizhang Huaihai (750-814)
  5. 黃蘗希運 Huangbo Xiyun (d.850)
  6. 臨濟義玄 Linji Yixuan (d.866) [ii]
  7. 興化存獎 Xinghua Cunjiang (830-888)
  8. 南院慧顒 Nanyuan Huiyong (d.952)
  9. 風穴延沼 Fengxue Yanzhao (896-973)
  10. 首山省念 Shoushan Shengnian (926-993)
  11. 汾陽善昭 Fenyang Shanzhao (947-1024)
  12. 石霜楚圓 Shishuang Chuyuan (986-1039)
  1. 楊岐方會 Yangqi Fanghui (992-1049) (楊岐系 trah Yangqi )
  2. 白雲守端 Baiyun Shouduan (1025-1072)
  3. 五祖法演 Wuzu Fayan (1024-1104)
  4. 圜悟克勤 Yuanwu Keqin (1063-1135)
  5. 虎丘紹隆 Huqiu Shaolong (1077-1136)
  6. 應庵曇華 Yingan Tanhua (1103-1163)
  7. 密庵咸傑 Mian Xianjie (1118-1186)
  8. 破庵祖先 Poan Zuxian (1136-1211)
  9. 無準師範 Wuzhun Shifan (1174-1249)
  10. 斷橋妙倫 Duanqiao Miaolun (1201-1261)
  11. 方山文寶 Fangshan Wenbao (d.1335)
  12. 無見先覩 Wujian Xiandu (1265-1334)
  13. 白雲智度 Baiyun Zhidu (1304-1370)
  14. 古拙昌俊 Guzhuo Changjun
  15. 無際明悟 Wuji Mingwu
  16. 月溪耀澄 Yuexi Yaocheng
  17. 夷峰鏡寧 Yifeng Jingning (d.1491)
  18. 寶芳智進 Baofang Zhijin
  19. 野翁慧曉 Yeweng Huixiao
  20. 無趣清空 Wuqu Qingkong (1491-1580)
  21. 無幻淨沖 Wuhuan Jingchong (1540-1611)
  22. 南明道廣 Nanming Daoguang
  23. 鴛湖德用 Yuanhu Deyong (1587-1642)
  24. 高菴圓清 Gaoan Yuanqing (Gushan school)
  25. 本智明覺 Benzhi Mingjue
  26. 紫柏真可 Zibo Zhenke (1543-1603)
  27. 端旭如弘 Duanxu Ruhong
  28. 純潔性奎 Chunjie Xingkui
  29. 慈雲海俊 Ciyun Haijun
  30. 質生寂文 Zhisheng Jiwen
  31. 端員照華 Duanyuan Zhaohua
  32. 其岸普明 Qian Puming
  33. 弢巧通聖 Taoqiao Tongsheng
  34. 悟修心空 Wuxiu Xinkong
  35. 宏化源悟 Honghua Yuanwu
  36. 祥青廣松 Xiangqing Guangsong
  37. 守道續先 Shoudao Xuxian
  38. 正岳本超 Zhengyue Benchao
  39. 永暢覺乘 Yongchang Jueshen
  40. 方來昌遠 Fanglai Changyuan
  41. 豁悟隆參 Huowu Longcan
  42. 維超能燦 Weichao Nengcan
  43. 奇量仁繁 Qiliang Renfan
  44. 妙蓮聖華 Miaolian Shenghua
  45. 鼎峰果成 Dingfeng Guocheng
  46. 善慈常開 Shanci Changkai
  47. 德清演徹 Deqing Yanche (虛雲) (Xu-yun) (1840-1959)
  48. 佛慧寬印 Fohui Kuanyin
  49. 靈源宏妙 Lingyuan Hongmiao (1902-1988)
  50. 知剛惟柔 Zhigang Weirou (慧空聖嚴 ) (Huikong Shengyen) (1930-2009)

   Informasi transmisi Linji ini tercatat dalam Catatan Bintang dan Pelita yang diwariskan wihara Nan Hua di Guangdong. Isinya telah diperiksa oleh Upādhyāya Lingyuan dan dipubliakasikan Wihara Shifang Dajue di Taiwan.

    

 4. Transmisi Caodong dari Dharmācārya Shengyen

  曹溪慧能
  Caoxi Huineng
  (638-713)

  青原行思
  Qingyuan Xingsi (d.740)

  石頭希遷
  Shitou Xiqian
  (700-790)

  藥山惟儼
  Yaoshan Weiyan
  (751-834)

  雲儼曇晟
  Yunyan Tancheng
  (782-841)

  洞山良价
  Dongshan Liangjie
  (807-869)

   

  雲居道膺
  Yunju Daoying

  同安道丕
  Tongan Daopi

  同安觀志
  Tongan Guanzhi

  梁山緣觀
  Liangshan Yuanguan

  大陽警玄
  Dayang Jingxuan
  (943-1027)

  投子義青
  Touzi Yiqing
  (1032-1083)

  芙蓉道楷
  Furong Daokai
  (1043-1118)

  曹山本寂
  Caoshan Benji
  (840-901)

   

  鹿門自覺
  Lumen Zijue
  (d.1117)

  丹霞子淳
  Danxia Zichun
  (1064-1119)

  普照一辯
  Puzhao Yibian
  (1081-1149)

  靈巖僧寶
  Lingyan Sengbao
  (1114-1171)

  玉山師體
  Yushan Shiti

  雪巖慧滿
  Xueyan Huiman
  (d.1206)

  萬松行秀
  Wansong Xingxiu
  (1166-1246)

  雪庭福裕
  Xueting Fuyu
  (1203-1275)

  靈隱文泰
  Lingyin Wentai
  (d.1289)

  還源福遇
  Huanyuan Fuyu
  (1245-1313)

  淳拙文才
  Chunzuo Wencai
  (1273-1352)

  松庭子嚴
  Songting Ziyan

  凝然了改
  Ningran Liaogai
  (1335-1421)

  俱空契斌
  Jukong Qibin
  (1383-1452)

  無方可從
  Wufang Kecong
  (1420-1483)

  月舟文載
  Yuezhou Wenzai
  (1452-1524)

  宗鏡宗書
  Zongjing Zongshu
  (1500-1567)

  真歇清了
  Zhenxie Qingliao
  (1090-1151)
   
  天童宗珏
  Tiantong Zongjue
  (1091-1162)
   
  雪竇智鑑
  Xuedou Zhijian
  (1105-1192)
   
  天童如淨
  Tiantong Rujing
  (1162-1228)
   
  日本道元
  Daoyuan
  (Dogen in Japanese)
  (1200-1253)

  宏智正覺
  Hongzhi Zhengjue
  (1091-1157)
   
  自得慧暉
  Zide Huihui
  (1097-1183)
  等十代而絕
  silsilah berakhir setelah 10 generasi

   

  幻休常潤
  Huanxiu Changrun
  (d.1585)

  慈舟方念
  Cizhou Fangnian
  (d.1594)

  蘊空常忠
  Yunkong Changzhong
  (1514-1588)
   
  無明慧經
  Wuming Huijing
  (1548-1618)

  雲門圓澄
  Yunmen Yuancheng
  (1561-1626)
  (trah Yunmen)

  瑞白明雪
  Ruibai Mingxue
  (1584-1641)

  破闇淨燈
  Poan Jingdeng
  (1603-1659)
  (焦山糸 trah Jiaoshan)

  古樵智先
  Guqiao Zhixian

  鑑堂德鏡
  Jiantang Dejing

  碩庵行載
  Shuoan Xingzai

  敏修福毅
  Minxiu Fuyi
  (d.1790)

  碧岩祥潔
  Biyan Xiangjie
  (1703-1765)

  濟舟澄洮
  Jizhou Chengyao
  (d.1737)

  巨超清恒
  Juchau Qingheng

  性源覺詮
  Xingyuan Juequan

  墨溪海蔭
  Moxi Haiyin

  月輝了禪
  Yuehui Liaochan

  流長悟春
  Liuchang Wuchun

  芥航大須
  Jiehang Daxu

  雲帆常照
  Yunfan Changzhao

  峰屏肇慈
  Fenping Zhaoci

  德峻自覺
  Dejun Zijue

  吉堂迦泰
  Jitang Jiatai

  智光文覺
  Zhiguang Wenjue
  (1889-1963)

  東初鐙朗
  Dongchu Denglang
  (1908-1977)

  博山元來 (博山糸)
  Boshan Yuanlai
  (1575-1630)
  (trah Boshan)

  鼓山元賢 (鼓山糸)
  Gushan Yuanxian
  (1578-1657)
  (trah Gushan)

   

  慧空聖嚴
  Huikong Shengyen 
  (1930-2009)
  (
  法鼓山糸)
  (Dharma Drum Mountain)

    

  茗山傳薪
  Mingshan Chuanxin
  (1913-2001)

         

   

  Informasi ini didapat dari catatan sejarah dan biografi dari Tripitaka, buku Sejarah Zen dari Y.H. Ku dan “Kamus Buddhisme: Volume 6” karya Mogetsu Shinko, “Catatan Jiao Shan” diedit oleh Dharmācārya Mingyuan.

   

 5. Para pewaris Dharma Monastik dan Upasaka dari Dharmācārya Shengyen (Generasi Kedua)

   

   

  正程果繼 Zhengcheng Guoji; Jicheng Fashi (transmisi 1986)*

  正湛果如 Zhengzhan Guoru (transmisi 2005)

  正惠果敏 Zhenghui Guomin; Huimin Fashi (transmisi 2005)

  正遠果暉 Zhengyuan Guohui (transmisi 2005)

  正利果元 Zhengli Guoyuan (transmisi 2005)*

  正覺果醒 Zhengjue Guoxing (transmisi 2005)

  正德果品 Zhengde Guopin (transmisi 2005)

  正皎果東 Zhengjiao Guodong (transmisi 2005)

  正彥果峻 Zhengyan Guojun (transmisi 2005)*

  正明果鏡 Zhengming Guojing (transmisi 2005)

  正宏果廣 Zhenghong Guoguang (transmisi 2005)

  正初果肇 Zhengchu Guozhao (transmisi 2005)

  正然果毅 Zhengran Guoyi (transmisi 2005)

  淨諦傳燈 Jingdi Chuandeng; John Crook (1930-2011) (transmisi 1993) [viii]

  淨宏傳法 Jinghong Chuanfa; Simon Child (1956-) (transmisi 2000)

  淨禪傳宗 Jingchan Chuanzong; Max Kälin (1943-) (transmisi 2000)

  淨慧傳心 Jinghui Chuanxin; Žarko Andričević (1955-) (transmisi 2001)

  淨劍傳慧 Jingjian Chuanhui; Gilbert Gutierrez (1951-) (transmisi 2002)

  *Para pewaris Dharma di atas merupakan guru-guru dari komunitas Chan Indonesia saat ini.